Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću, te poslovi stručnog usavršavanja policije.

Poslovi zakonitosti postupanja odnose se na ocjenu  zakonitosti postupanja, odnosno zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. U Uredu načelnika se također zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku obavještava o utvrđenom i poduzetom.

Analitički poslovi odnose se na praćenje i analizu sigurnosnih pojava, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se informacije i pregledi temeljnih sigurnosnih pokazatelja za razdoblja od jednog mjeseca pa sve do izrade godišnjih izvješća.

Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

Poslovi prevencije policijske uprave uključuju praćenje stanja sigurnosti i osmišljavanje, organziranje i provedba niza preventivnih aktivnosti kojima je svrha poboljšati sigurnost građana.

Poslovi stručnog usavršavanja policije uključuju i obuhvaćaju dopunsko stručno usavršavanje, vještine i rukovanje vatrenim oružjem, policijske treninge u primjeni policijskih ovlasti i opću tjelesnu pripremu policijskih službenika.

Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave Ivica Kovačević, struč. spec. crim.

Glasnogovornica Policijske uprave - Kata Nujić, struč. spec. crim.
Osnosi s javnošću - policijski službenik  - Krešimir Šimić, struč. spec. crim.
 

Telefon: 035/211 233; 211 499
Telefaks: 035/211 413
E-mail: brodsko-posavska@policija.hr

Mediji se redovito obavještavaju o događanjima na području policijske uprave, pismenim, usmenim putem, te putem redovnih konferencija za novinare, koje se održavaju jednom tjedno, tj. svakog ponedjeljka u zgradi policijske uprave, Ulica Ivana Mažuranića 7, dok se izvanredne i tematske konferencije održavaju po potrebi ovisno o događajima od interesa za javnost. 
 
Predstavnici medija mogu svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati, putem telefona, faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije. Također mogu kontaktirati glasnogovornicu i policijskog službenika za odnose s javnošću i izvan radnog vremena na brojeve mobilnih telefona kojima raspolažu.