Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi: prevencije, stručnog usavršavanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Ured načelnika:
 
 • Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica;
 • Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Donosi programske i planske dokumente;
 • Izrađuje izvješća i prosudbe;
 • Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;
 • Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave;
 • Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije;
 • Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja;
 • Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama;
 • Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave;
 • U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima;
 • Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja;
 • Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika;
 • Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja;
 • U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.


Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave Ivica Kovačević, struč. spec. crim.

Glasnogovornica Policijske uprave - Kata Nujić, struč. spec. crim.
Policijski službenik za odnose s javnošću - Tomislav Kovačević, univ. mag. ing.
 

Telefon: 035/211 233; 035/211 499
Telefaks: 035/211 413
E-pošta: brodsko-posavska@policija.hr

Mediji se redovito obavještavaju o događanjima na području policijske uprave, pismenim, usmenim putem, te putem redovnih konferencija za novinare, koje se održavaju jednom tjedno, tj. svakog ponedjeljka u zgradi policijske uprave, Ulica Ivana Mažuranića 7, dok se izvanredne i tematske konferencije održavaju po potrebi ovisno o događajima od interesa za javnost. 
 
Predstavnici medija mogu svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati, putem telefona, faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije. Također mogu kontaktirati glasnogovornicu i policijskog službenika za odnose s javnošću i izvan radnog vremena na brojeve mobilnih telefona kojima raspolažu.