Služba zajedničkih i upravnih poslova

Slika /PU_BP/Upravni poslovi 2019/Upravni poslovi.2019.jpg

Obavlja sve upravne poslove, poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica.

Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žigova s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom prometom vatrenog oružja i streljiva. Nadzire nabavu i prijenos eksploziva, određuje lokaciju za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvijete građana, obavlja tehničke preglede za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. 

Vodi brigu o zaštitarskim i detektivskim djelatnostima, te također obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, kao i poslove pisarnice, gdje se zaprimaju različita pismena građana (fizičkih i pravnih osoba) i dr.

Službom upravlja voditeljica.

Dokumenti