Služba za javni red i sigurnost

 • Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja;
 • Surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek, u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite;
 • Prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć;
 • Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova, izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća, usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom, surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti, obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama, rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«;
 • Poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata;
 • Obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege;
 • Prati stanje sigurnosnih događaja;
 • Daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika;
 • Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa;
 • Provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica, surađuje s nadležnim tijelima u području prometa;
 • Metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti;
 • Obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika;
 • Obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije, sudjeluje u testiranju djelatnih i pričuvnih policijskih službenika;
 • Sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća;
 • Usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija, provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;
 • Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave;
 • U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova
 • Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.
 
Službom za javni red i sigurnost rukovodi voditelj.
 
U Službi za javni red i sigurnost ustrojen je:
Operativno-komunikacijski centar policije