Služba kriminalističke policije

Slika /PU_BP/Ilustracije2018/krim.jpg
  • Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave;
  • Utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja;
  • Organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima;
  • Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta;
  • Obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike, kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti;
  • Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć;
  • Sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave;
  • Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala te obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Službom kriminalističke policije rukovodi voditelj.