Služba kriminalističke policije

Slika /PU_BP/Ilustracije2018/krim.jpg
Vodi brigu o poslovima vezano uz stanje i kretanje kriminaliteta, te surađuje s drugim jedinicama i tijelima državne uprave u suzbijanju kriminaliteta, te također vodi brigu o radu ustrojstvenih jedinica na svom području, pružajući im adekvatnu pomoć.
 
U Službi kriminalističke policije obavljaju se poslovi kriminalističke analitike gdje se u sklopu kriminalističkih procesa obrađuju podaci korištenjem analitičkih programa u cilju suzbijanja i sprječavanja svih vrsta i oblika kriminaliteta.  

Također se obavljaju kriminalističko tehnički poslovi, odnosno poslovi materijalne potpore kriminalističke dokumentacije, kao i poslovi provođenja edukacije i stručnog usmjeravanja policijskih službenika.
 
Službom upravlja voditelj.