Operativno komunikacijski centar

Slika /PU_BP/IMG_21299.jpg

U Operativno komunikacijskom centru policije, zaprimaju se sve obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama. Obavljaju se i poslovi obrade i distribucije podataka ustrojstvenim jedinicama, kao i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.
Vodi brigu o radu i postupanju policijskih službi na terenu. U skladu s prikupljenim obavijestima, surađuje i sa drugim subjektima koji također sudjeluju u provođenju mjera po poslovima sigurnosti ljudi i imovine.

U slučajevima bilo kakve opasnosti poduzima sve potrebne mjere u cilju sprečavanja širenja takvih  ugroza, te informira i po potrebi angažira druge nadležne subjekte izvan sustava Ministarstva unutarnjih poslova.
Sva događanja dokumentira te izvješćuje odgovorne osobe, izrađuje stručne informacije o sigurnosnim događajima a o bitnim događajima od značaja za sigurnost, informira javnost.

Radom Operativno komunikacijskog centra upravlja voditelj