Policijske postaje

Slika /PU_BP/Ilustracije2018/mup rh - pu bp.png


Policijska postaja Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje kao ustrojstvena jedinica Policijske uprave brodsko-posavske obavlja policijske poslove sukladno zakonskim odredbama na svom postajnom području u kojoj je angažirano operativno dežurstvo, te policijski službenici temeljne i kriminalističke policije.

Područje policijske postaje je podijeljeno na područne sektore i kontakt područja, na kojima policijski službenici putem redovitih i izvanrednih ophodnji, obavljaju temeljne i kriminalističke poslove, postupaju prema dojavama građana, pružaju pomoć, osiguravaju javna okupljanja, obavljaju poslove iz domene nezakonitih migracija, te obavljaju druge policijske poslove.

U nadležnosti rada policijske postaje je Grad Slavonski Brod, te općine: Bebrina, Bukovlje, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Vrpolje, Donji Andrijevci, Velika Kopanica, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac i Oprisavci.

Policijskom postajom rukovodi načelnik.Ispostava Vrpolje

Mjesto: Vrpolje
Adresa: bana Josipa Jelačića 130
Telefon: 035/211 739,
Faks: 035/211 711
Adresa e-pošte: pp.slavonski.brod@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje

Dostava podataka o plaćenoj novčanoj kazni
Plaćanje novčane kazne iz inozemstva

Ispostava se nalazi u mjestu Vrpolje koje je ujedno i sjedište istoimene općine u čijem se sastavu pored mjesta Vrpolje nalaze i mjesta Čajkovci i Stari Perkovci.
Ispostava Vrpolje obavlja temeljne policijske poslove, poslove kriminalističke policije, te poslove nadzora i upravljanja prometom bez obavljanja očevida prometnih nesreća, dok se upravni poslovi (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj Ispostavi, obavljaju u Slavonskom Brodu, Ul. Ivana Mažuranića 16.

Policijskom Ispostavom rukovodi voditelj Ispostave Mirko Čorak

U Policijskoj postaji Nova Gradiška između ostaloga obavljaju se poslovi temeljne, kriminalističke policije, poslovi u oblasti prometa, te upravni poslovi.


Ova policijska postaja vodi brigu o stanju sigurnosti na svom postajnom području, odnosno održava povoljno stanje javnog reda i mira, prevenira i sprječava vršenje kaznenih djela i prekršaja, te se također bavi poslovima u domeni kriminalističke policije, obavljajući poslove iz svih struktura kriminaliteta.

Isto tako vodi računa o stanju sigurnosti u oblasti cestovnog prometa u nastojanju da se isto podigne na što višu razinu. Policijska postaja Nova Gradiška obavlja i poslove iz domene nezakonitih migracija, te je na usluzi svojim građanima.

U sklopu upravnog odjela policijske postaje su i upravni poslovi kao što su: izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima oko nabavka i registracije vatrenog oružja, poslovima državljanstva, te javnih okupljanja.

 
Postajom rukovodi načelnik.

Policijska postaja Okučani kao ustrojstvena jedinica Policijske uprave Brodsko-posavske, obavlja temeljne policijske poslove, poslove kriminalističke policije, te poslove nadzora i upravljanja prometom bez obavljanja očevida prometnih nesreća u nadležnosti svoga rada.

Upravni poslovi (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji, obavljaju se u Policijskoj postaji Nova Gradiška.

 
Postajom rukovodi načelnik Zrinko Kapetanić.

Postaja granične policije Slavonski Šamac

Postaja granične policije Slavonski Šamac ima područje odgovornosti Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Šamac- Bosanski Šamac, a poslovi sa ovog graničnog prijelaza rade se izvan graničnog prijelaza na zahtjev stranaka, a također ova postaja obavlja i poslove zaštite državne granice.

 
Postaja granične policije Slavonski Šamac u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima.
 
Postajom rukovodi načelnik Zoran Šelemba.

Postaja prometne policije Slavonski Brod

Postaja prometne policije Slavonski Brod smještena je u objektu lociranom na Sjevernoj veznoj cesti u neposrednoj blizini mjesta i čvorišta Slobodnica, s južne strane autoceste Zagreb-Lipovac.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Slavonski Brod je svakodnevni nadzor i upravljanje prometom, očevidi prometnih nesreća, poduzimanje preventivno-represivnih aktivnosti u cilju podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa, te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.

Upravljanje prometom koji obavljaju policijski službenici prometne policije obavlja se stalno i povremeno na temelju svakodnevnog praćenja stanja, uočavanja sigurnosnih problema i pokazatelja o stanju sigurnosti prometa, te poradi postizanja veće protočnosti prometa i sigurnosti sudionika u prometu te zaštite ljudi i imovine.

Postajom rukovodi načelnik.

Postaja granične policije Slavonski Brod

Postaja granične policije Slavonski Brod ima područje odgovornosti Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod - Bosanski Brod, kao i Stalnog graničnog prijelaza za mđunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Slavonski Brod u izgradnji, a poslovi sa ovog graničnog prijelaza rade se izvan graničnog prijelaza na zahtjev stranaka. Policijska postaja obavlja i poslove zaštite državne granice.

Postaja granične policije Slavonski Brod graniči sa Policijskom postajom Slavonski Brod na oba granična prijelaza, a po pitanju zaštite državne granice, na istoku s Policijskom postajom Vrpolje, a na zapadu s Postajom granične policije Stara Gradiška.

Nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske, područje ove postaje djelovalo je kao dio Policijske postaje Slavonski Brod. Kao Postaja za graničnu kontrolu samostalno je  djelovala od 2005. godine, a od lipnja 2010 godine kao Postaja granične policije.
Postaja granične policije Slavonski Brod u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima.
 
Postajom rukovodi načelnik Ivica Đaković.

Postaja granične policije Stara Gradiška

Postaja granične policije Stara Gradiška obavlja poslove u skladu sa zakonskim odredbama kao ustrojstvena jedinica Policijske uprave Brodsko-posavske, te je smještena u zapadnom dijelu Županije brodsko-posavske, te također po svojoj nadležnosti nadzire dio državne granice na rijeci Savi, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Postaja granične policije Stara Gradiška u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima, nadzor i zaštitu državne granice na rijeci Savi, spriječavanje svih oblika nezakonitih migracija i krijumčarenja ljudi kao i krijumčarenja sve vrste ograničene ili zabranjene robe.

Na području nadležnosti Postaje granične policije Stara Gradiška, nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška - Bosanska Gradiška.

Postajom rukovodi načelnik.