Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška

Kontakt policajac: SILVIJA VITOLIĆtel. 035/211 639: 211 622:
fax: 035/211 650    

II. kontaktno područje obuhvaća zapadni dio grada, na istoku omeđen ulicama M. A. Relkovića i Karla Dieneša, na zapadu Potočnom i Vinogradskom ulicom te ulicom D. Lobe, na sjeveru Psunjskom  ulicom i jugu Kolodvorska i Zrinska ulica, a u istome živi 2 105 stanovnika. Među važnijim objektima ističe se zgrada Općinskog suda, gradskog muzeja, Crkva BDM, dječji vrtić “Radost”, zgrada Gimnazije, zgrada Doma kulture sa uredima radio postaje Nova Gradiška i gradskom knjižnicom, OŠ “Ljudevit Gaj”, Srednje škole industrijsko-obrtnička i Elektrotrehnička sa športskom dvoranom, Željeznički i autobusni kolodvor i dr.

Kontakt policajac: TOMISLAV MARAKOVIĆtel.: 035/211 639:  211 622:
fax: 035/211 650
 

III. kontaktno područje obuhvaća istočni dio grada, na istoku omeđeno ulicama Lj. Posavskog, A. Mihanovića i dio ulice M. Gupca, na zapadu ulicama M. A. Relkovića, M. Benkovića i Mala, na sjeveru dijelom ulice M. Gupca i jugu ulicama K. Petra Svačića i J. J.Štrosmajera, a u istome živi 3 724 stanovnika. Među važnijim objektima nalazi se bolnica sa odjelom HMP Doma zdravlja, OŠ “Mato Lovrak”, dječji vrtić “Maslačak”, zgrada policijske postaje i dr.