Kontakt policajci Policijske postaje Slavonski Brod

Kontakt policajac: TIHOMIR TUKOVIĆ


tel.: 035/211 155; 211 153 

II. kontakt područje "Centar – Trg pobjede" sa istoka je omeđeno sredinom ulica Matije Gupca, Andrije Štampara i Stadiona kraj Save, na zapadu sredinom Vukovarske ulice, na sjeveru sredinom ulica Đure Pilara, Petra Krešimira IV i J. J. Strossmayera i jugu Šetalištem braće Radića. Na području živi oko 4 300 stanovnika, a obuhvaća 21 ulicu.

Kontakt policajac: DARKO ĆURIĆ


tel.: 035/211 155;  211 153
 

IV. kontakt područje "Marsonia" sa istoka je omeđeno kanalom Glogovica, na zapadu sredinom ulice Matije Gupca, na sjeveru sredinom ulice Nikole Zrinskog i jugu sredinom ulica J.J. Strossmayera i P. Krešimira IV. Na području živi oko 6 700 stanovnika, a obuhvaća 25 ulica.

V. kontakt područje "Naselje Andrije Hebranga"


tel.: 035/211 155; 211 153

V. kontakt područje "Naselje Andrije Hebranga": obuhvaća s istoka poduzeće “Slavonija DI”, na zapadu je omeđeno kanalom Glogovica, a na sjeveru Osječkom ulicom i jugu ulicom Sv. Lovre.

VI. kontakt područje "Mali Pariz"tel.: 035/211 155; 211 153


 

VI. kontakt područje "Mali Pariz" obuhvaća na istoku kanal Glogovicu, na zapadu kompleks poduzeća “Đuro Đaković”, na sjeveru Lateralni kanal a na jugu željezničku prugu Zagreb - Vinkovci. Na području živi oko 3 400 stanovnika, a obuhvaća 15 ulica.

Kontakt policajac: ŽELJKO MATOKtel.: 035/211 155; 211 153

 

VII. kontakt područje "Livada" obuhvaća na istoku Osiječku i Šubićevu ulicu i Ulicu Majke Terezije, na zapadu se proteže sredinom ulice Ivana Cankara i kanalom Glogovica, a na sjeveru ulicama Ivana Cankara, don Ive Prodana, Vida Došena i Branimirovom ulicom, s juga obuhvaća područje željezničke pruge Zagreb – Vinkovci. Na području živi oko pet tisuća stanovnika, a obuhvaća 29 ulica.

Kontakt policajac: SLAVKO BALAŠtel.: 035/211 155; 211 153 

VIII. kontakt područje "Naselje Budainka" na istoku je omeđeno Vinogradskom cestom, na zapadu Krbavskom ulicom, a na sjeveru Primorskom ulicom i katastarskom granicom s Mjesnim odborom Kolonija i jugu željezničkom prugom Zagreb - Vinkovci. Na području živi oko pet tisuća stanovnika, područje obuhvaća 25 ulica.

Kontakt policajac: TOMISLAV BALAŠKOtel.: 035/211 155; 211 153

 

 

X. kontakt područje "Podvinje" obuhvaća prostorno područje Mjesnog odbora Podvinje.

Kontakt policajac: VLADIMIR RAJAKOVIĆ

tel.: 035/211 155; 211 153

XI. kontakt područje "Brodsko Vinogorje" obuhvaća prostorno područje Mjesnog odbora Brodsko Vinogorje.