Upute građanima za kontakte - upravni poslovi

Slika /ikone/virus.jpg

Preporuke građanima vezano za upravne poslove

Pozivamo građane da samo u žurnim slučajevima dolaze u Policijsku upravu brodsko-posavsku radi rješavanja upravnih poslova, vodeći pri tome brigu o svim mjerama samo zaštitnog ponašanja dostupnim na web stranicama Koronavirus,  Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Posebno pozivamo osobe starije životne dobi i kronične bolesnike da izbjegavaju dolazak u službene prostorije, te roditelje da ne dovode malu djecu.
 
Građani se pozivaju da pojedine zahtjeve podnose putem sustava eGrađani (ePutovnica, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, e-prijava boravišta) i druge usluge iz sustava eGrađani. 
 
Sva plaćanja mogu se obaviti putem Internet bankarstva (upute na web stranicama MUP-a: www.mup.hr.

Radno vrijeme na upravnim poslovima Policijske uprave brodsko-posavske na svim lokacijama za sada ostaje nepromijenjeno.  Sve upite građani mogu uputiti elektroničkom poštom na adresu brodsko-posavska@policija.hr , odnosno telefonskim putem (Kontakt telefoni za građane)

Za prijavu kratkotrajnog boravka stranca, smještajni objekti trebaju koristiti sustav eVisitor. 

Državljani EGP-a imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca (od ulaska u RH) bez prijave privremenog boravka, neovisno o svrsi boravka. 
 
Bitne informacije vezane uz isprave i druge dokumente dostupne su na web stranicama MUP-a: www.mup.hr .
 
 
Moji dokumenti
https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/pristup-informacijama/moji-dokumenti/16109
 
Policijske postaje
https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/policijske-postaje/16083

Priopćenja | Izvješća o pravu na pristup informacijama