Završna medijska konferencija energetske obnove zgrade PP Okučani

  • Slika /PU_BP/Energetska obnova/En.ob.OK2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Projekt energetske obnove je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Foto: PU brodsko-posavska

Jučer (29. lipnja) održana je završna konferencija za medije u vezi provedenog projekta energetske obnove zgrade Policijske postaje Okučani. Na konferenciji su sudjelovali načelnik Policijske postaje Okučani Zrinko Kapetanić, tehnički voditelj projekta Darko Jagić te predstavnica tvrtke Pronova d.o.o. Tina Ribarić.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04“ provelo projekt u sklopu kojeg je energetski obnovljena zgrada Policijske postaje u Okučanima na adresi Ante Starčevića 5. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.432.432,29 kuna, s tim da je kroz program energetske obnove odobreno 949.282,04 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u financiranju cjelokupne investicije sudjeluje i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Same aktivnosti energetske obnove odnose se na zamjenu kompletnog krova (drvena krovna konstrukcija, pokrov i limarija) zbog dotrajalosti, uključujući instalacije zaštite od munje te izvođenje radova energetske obnove, koji uključuju: zamjenu stropne konstrukcije i obloge na prostoru 1.kata, zamjenu postojeće vanjske stolarije novom, energetski učinkovitijom PVC stolarijom, izvedbu toplinskog fasadnog sustava na svim obodnim zidovima zgrade i podgledu prolaza, toplinske izolacije mineralnom vunom na pod tavana, zamjenu kompletnog sustava grijanja (kotlovnice, razvoda i radijatora), zamjenu rasvjetnih tijela sa LED svjetiljkama te zamjenu sustava zaštite od udara munje.

Opisani zahvati rješavaju problem velike potrošnje energije u zgradi PU Okučani. Nepostojanje toplinske izolacije kako unutar same konstrukcije krovišta i tavana, tako i oko vanjske ovojnice zgrade u kombinaciji sa dotrajalom starijom drvenom stolarijom uzrokovali su velike energetske gubitke, pogotovo tijekom sezone grijanja koja u Brodsko – posavskoj županiji traje i po 8 mjeseci u godini. Rasvjeta je bila zastarjela i energetski neučinkovita, a nije postojala ni opcija kontrole potrošnje energenata. Dosadašnji sustav grijanja (lož ulje) bio je ekološki  neprihvatljiv sukladno propisima EU te je predstavljao velike troškove za MUP RH. Upravo su ovim projektom opisane poteškoće uklonjene.

Trajanje projekta je od 31. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2021. godine, a aktivnosti ovog projekta podijeljene su u više faza, kao što su faza pripreme projektno-tehničke dokumentacije, sama implementacija i izvođenje mjera energetske obnove, te pripadajući stručni i projektantski nazor i zaštita na radu koja se provodi sukladno tom procesu.

Za usluge projektiranja i projektantskog nadzora angažirana je tvrtka DAING d.o.o iz Daruvara. Glavni projektant je dipl.ing.arh. Dragica Knežević, a izvođač radova bila je tvrtka LED ART d.o.o. iz Zagreba. Glavni inženjer gradilišta bila je mag.ing.aedif. Valentina Stefanovski, a usluge stručnog nadzora provodila je tvrtka AB2 PROJEKT j.d.o.o iz Daruvara. Glavni nadzorni inženjer bio je  dipl.ing.građ  Željko Šubara. Za usluge prijave i provedbe projekta ugovorena je tvrtka EURO CONSULTING d.o.o iz Varaždina, a za usluge promidžbe i vidljivosti tvrtka PRONOVA d.o.o. iz Slavonskog Broda. Radovi su započeli 14. svibnja 2020. godine, a završeni su 31. ožujka 2021. godine.

Projektima energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna osigurava 52.057.131,29 kn. Zaključno, implementacijom mjera energetske učinkovitosti želimo u budućnosti prevenirati energetske gubitke, a po pitanju promoviranja i korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijih energenata ići u korak sa EU. U konačnici svrha projekta je poboljšanje uvjeta rada i života djelatnika PP Okučani, a na zadovoljstvo i svih građana kao krajnjih korisnika.


Stranica