VIDEO: Međunarodni dan osoba s invaliditetom - pravo na sigurnost u prometu

Slika /PU_BP/Promet/03-12-000.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je video spot u kojem se, kroz bonton i generalne preporuke, stavlja naglasak na pravo osoba s invaliditetom na sigurnost i mobilnost u prometu

FOTO: MUP RH/screenshot

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. prosinca diljem svijeta, kroz poticanje senzibilizacije javnosti na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, a sa ciljem poboljšanja kvalitete njihovog života te njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, osobe s invaliditetom sudjeluju s 12 posto. U Republici Hrvatskoj politika prema osobama s invaliditetom zasniva se na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju temeljna načela ljudskih prava, kao što je pravo na sigurnost, jednake mogućnosti i nediskriminaciju. 

Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice vulnerabilnu populaciju.

Ministarstvo unutarnjih poslova aktivan je dionik u provedbi mjera i aktivnosti Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Tako smo ove godine povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, izradili video spot u kojem smo naglasak stavili na pravo osoba s invaliditetom na sigurnost i mobilnost u prometu.

video screenshot

Ovim video spotom, ujedno senzibiliziramo širu javnost na važnost obazrivog postupanja prema osobama s invaliditetom u prometu, s naglaskom na poteškoće s kojima se susreću prilikom kretanja po pješačko-biciklističkim stazama, tijekom prelaska preko pješačkih prijelaza, kao i prilikom korištenja posebno označenih parkirališnih mjesta.

Riječ je, zapravo, o bontonu u prometu ali i generalnim preporukama važnim za podršku i pomoć osobama s invaliditetom.

video screenshot

„Poštuj moje pravo na mobilnost i pristupačnost!“ 

Stranica