Policijski službenici naglasili važnost poštivanja različitosti

  • Slika /PU_BP/Prevencija2019/NG-Međ.dan tolerancije.15.11.2019.JPG
  • Slika

Edukacije su održane u okviru obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, policijska službenica Ureda načelnika policijske uprave Irena Held, dana 15. studenoga, održala je edukaciju učenicima sedmih razreda u Osnovnoj školi “Hugo Badalić“, u Slavonskom Brodu, a u suradnji s djelatnicima Centra za socijalnu skrb.

Policijska službenica je pritom učenicima naglasila važnost poštivanja različitosti, toleriranja i razumijevanja, kao i njegovanja mirnog rješavanja problema i društvenih sukoba.  
 
Edukaciju su održali i policijski službenici Policijske postaje Nova Gradiška Ivana Zukanović i Tomislav Maraković, koji su na spomenutu temu educirali učenike sedmih razreda Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ u Novoj Gradiški.

Priopćenja