Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava


Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, Odsjeku za upravne poslove, ukoliko žele, mogu kod podnošenja zahtjeva ostaviti broj mobilnog uređaja na koji će dobiti SMS poruku o izrađenoj putnoj ispravi ili nazvati na broj telefona 035/211 102.