Služba za granicu

Vodi brigu o provođenju mjera i rješenja pri  policijskim poslovima na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni i pogranični promet. Vodi brigu o radu granične policije u zaštiti državne granice na graničnoj crti i na rijeci Savi iz nadležnosti svoga rada, kao i o angažmanu zajedničkih mješovitih ophodnji u suradnji sa policijom susjedne države.

Nadzire rad granične policije na poslovima kontrole prelaska državne granice na cestovnim, željezničkim i riječnim graničnim prijelazima. 
Također, vodi brigu i o poslovima u vezi zapošljavanja stranaca, zapriječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja osoba preko državne granice.

Službom upravlja voditelj.