Energetska obnova zgrade Policijske uprave brodsko-posavske i Policijske postaje Slavonski Brod

Svrha projekta je poboljšanje uvjeta rada i života naših policijskih službenika, a na zadovoljstvo i svih građana kao krajnjih korisnika.

Foto: PU brodsko-posavska
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, unutar raspoloživih financijskih sredstava, nastoji poboljšati radne uvjete zaposlenika i unaprijediti rad sa strankama te tako biti na usluzi građanima za rješavanje njihovih zahtjeva. Iz toga razloga Ministarstvo se prijavilo na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. U sklopu navedenog poziva prijavljen je i proveden i projekt u sklopu kojeg je energetski obnovljena zgrada Policijske uprave brodsko-posavske i Policijske postaje Slavonski Brod na adresi Ivana Mažuranića 7 i 9. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 8.435.046,80 kune, s tim da je kroz program energetske obnove odobreno 4.353.747,39 kuna bespovratnih sredstava. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Predmetnim projektom se riješio problem velike potrošnje energije u zgradi Policijske uprave brodsko-posavske i Policijske postaje Slavonski Brod, koja je izgrađena 1950. godine, kada  nisu postojali propisi o uštedi toplinske energije. Tako ovojnica zgrade nije sadržavala toplinsku izolaciju, na pročeljima je bila drvena stolarija ostakljena dvostrukim običnim staklom, a u zgradi se koristio zastarjeli i energetski neučinkovit sustav centralnog grijanja te lokalni sustav hlađenja. Rasvjeta je također bila energetski neučinkovita, a nije postojala ni opcija kontrole potrošnje energenata. Prije provedbe energetske obnove  proveden je  energetski pregled zgrade te je tada utvrđeno da zgrada  pripada energetskom razredu G, u cjelini ima lošu toplinsku zaštitu te da je moguće postići znatnu uštedu energije implementacijama mjera energetske učinkovitosti.
 
Svrha predmetnog projekta bila je smanjiti godišnju potrošnju energije u zgradi PU Brodsko-posavske i PP Slavonski Brod implementacijom mjera energetske učinkovitosti. Pokazatelji ostvarenja svrhe projekta su smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 229.803,38 kWh/god, odnosno 72,14%, potrošnju toplinske energije za 51,46%, a emisiju CO2 za 60,13%. Energetskim pregledom zgrade nakon provedenih radova energetske obnove utvrđeno je da zgrada sada pripada energetskom razredu B.
 
Projektom energetske obnove na zgradi Policijske postaje financiraju se sljedeće aktivnosti:
  • Izrada projektne dokumentacije – projektno–tehničku dokumentaciju energetske obnove izradila je tvrtka Riteh d.o.o. iz Rijeke, koja obavlja i projektantski nadzor.
  • Radovi na energetskoj obnovi: građevinsko-obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi te fotonaponska elektrana. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Dinamix d.o.o. iz Slavonskog Broda. Sami radovi započeli su 28.listopada 2019. godine, a konačna primopredaja izvedenih radova izvršena je 29. ožujka 2021.godine. 
  • Usluga stručnog nadzora građenja povjerena je tvrtki Alfa-inženjering d.o.o. iz Slavonskog Broda, a za glavnog nadzornog inženjera imenovan je gospodin Dražen Leko, dipl.ing.građ.
  • Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova je gospodin Anto Jović iz  tvrtke AB2 projekti j.d.o.o. iz Daruvara.
  • Uslugu upravljanja projektom pruža voditeljica projekta gđa Marija Sitar iz  tvrtke Calluro d.o.o. iz Zagreba, dok je za promidžbu i vidljivost zadužena slavonskobrodska tvrtka Pronova d.o.o.
  • Energetski pregled i izrada energetskog certifikata izvršila je tvrtka En-sinus projekt d.o.o. iz Zagreba.
 
Tehnički voditelj projekta je g. Željko Zupčić, dipl. ing. arhitekture, koji je zadužen za provođenje građevinskih investicija.
 
Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske uprave brodsko-posavske i Policijske postaje Slavonski Brod uključivali su povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora i vanjskog zida, zamjenu vanjske drvene stolarije sa PVC stolarijom sa dvostrukim staklom, radove na strojarskoj instalaciji (instalacija grijanja i hlađenja zgrade) koji su obuhvaćali dvocijevnu instalaciju grijanja i hlađenja sa stropnim ventilokonvektorima, gdje ogrjevni i rashladni izvor vode predstavlja dizalica topline zrak-voda smještena pored objekta i opremljena svim elementima potrebnim za punu funkcionalnost, te radijatorsku instalaciju od pločastih čeličnih radijatora i novi plinski kondenzacijski kotao u kotlovnici, sa svim pratećim elementima potrebnim za funkcionalnost sustava. Također je unutarnja rasvjeta zamijenjena učinkovitijom, izgrađena je  integrirana fotonaponska elektrana snage 34 kW na krovu objekta, a uveden je i sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode.
 
Projektima energetske obnove tijekom protekle dvije godine obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna osiguralo 52.057.131,29 kn. Zaključno, implementacijom mjera energetske učinkovitosti želimo u budućnosti prevenirati energetske gubitke i po pitanju promoviranja i korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijih energenata ići u korak sa EU. U konačnici svrha projekta je poboljšanje uvjeta rada i života naših policijskih službenika, a na zadovoljstvo i svih građana kao krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Pogledajte informaciju: Završen EU projekt Energetske obnove zgrade Policijske postaje Okučani.

 
 
 

Stranica