Služba policije

Služba policije, zadužena je za temeljne policijske poslove, te također nadzire stanje zakonitosti i taktike postupanja policijskih službenika. Prati stanje javnog reda i osiguranja javnih okupljanja, te poduzima mjere za sprječavanje nastanka nereda. Pogledajte: Obrazac Prijave javnog okupljanja.

Vodi brigu o stanju u oblasti prometa kroz poslove sigurnosti i upravljanja cestovnim prometom, te proučava, pronalazi i provodi nove metode i oblike djelovanja policije u prometu. 
Koordinira i nadzire rad Interventne jedinice policije koja obavlja poslove sukladno pozitivnim pravnim propisima.

Vodi brigu i o radu službe protueksplozijske zaštite, koja obavlja protueksplozijske preglede, kao i očevide eksplozija. Također preuzima oružje i sva ubojita sredstva od građana, koji se odluče na dragovoljnu predaju oružja koje nelegalno posjeduju, bez straha od kažnjavanja sukladno provedbi akcije "Manje oružja - manje tragedija".
 
  
Službom upravlja voditelj.